سال 1400 «سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»
معرفي بخش مركزي

بخش مركزي بيله سوار

اين بخش يكي از بخش هاي شهرستان بيله سوار در استان اردبيل مي باشد كه داراي دو دهستان بنام هاي كوگ تپه با مساحت 255/4 كيلومتر مربع و انجيرلو با مساحت 219/1 كيلومتر مربع و مي باشد. بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش قشلاق دشت شهرستان بیله سوار در سال ۱۳۸۵ برابر با 15147 نفر بوده است.

زبان رايج اين بخش تركي و نوع گويش آن آذري و كل جمعيت آن اهل تشيع مي باشند.

اين بخش با داشتن زير ساختهاي غني فرهنگي و برخورداري از آداب و رسوم و ارزشها از پتانسيلها و استعداد هاي قوي برخوردار است كه با شناخت دقيق آن مي توان در توسعه و پيشرفت منطقه برنامه ريزي صحيحي نمود.

اين منطقه در نوك حمله تهاجمات فرهنگي بيگانه شديدا تحت تبليغات فريبنده تلويزيونها و رسانه هاي خارجي قرار گرفته و بليل عشايري بودن منطقه و كمبود فضاهاي آموزشي فرهنگي با انواع يورشهاي فرهنگي مواجه مي باشد. در سالهاي اخير برنامه ريزي اصولي در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ورزشي از جمله اقداماتي است كه در راستاي توسعه فرهنگ اصيل ايراني اسلامي انجام شده است.

بيشتر ساكنين آن به كار كشاورزي و دامپروري و بخش كمي نيز به كار صنعت مشغول هستند.

معرفي بخش مركزي

بخش مركزي بيله سوار

اين بخش يكي از بخش هاي شهرستان بيله سوار در استان اردبيل مي باشد كه داراي دو دهستان بنام هاي كوگ تپه با مساحت 255/4 كيلومتر مربع و انجيرلو با مساحت 219/1 كيلومتر مربع و مي باشد. بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش قشلاق دشت شهرستان بیله سوار در سال ۱۳۸۵ برابر با 15147 نفر بوده است.

زبان رايج اين بخش تركي و نوع گويش آن آذري و كل جمعيت آن اهل تشيع مي باشند.

اين بخش با داشتن زير ساختهاي غني فرهنگي و برخورداري از آداب و رسوم و ارزشها از پتانسيلها و استعداد هاي قوي برخوردار است كه با شناخت دقيق آن مي توان در توسعه و پيشرفت منطقه برنامه ريزي صحيحي نمود.

اين منطقه در نوك حمله تهاجمات فرهنگي بيگانه شديدا تحت تبليغات فريبنده تلويزيونها و رسانه هاي خارجي قرار گرفته و بليل عشايري بودن منطقه و كمبود فضاهاي آموزشي فرهنگي با انواع يورشهاي فرهنگي مواجه مي باشد. در سالهاي اخير برنامه ريزي اصولي در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ورزشي از جمله اقداماتي است كه در راستاي توسعه فرهنگ اصيل ايراني اسلامي انجام شده است.

بيشتر ساكنين آن به كار كشاورزي و دامپروري و بخش كمي نيز به كار صنعت مشغول هستند.